اساتید محترم دکتر پول

تصاویر

اینجا محل معرفی شما به عنوان استاد و مدرس وبسایت آموزشی دکتر پوپل است. اگر در زمینه تدریس دروس دانشگاهی، دروس کاربردی و علوم کامپیوتر تجربه دارید خوشحال می شویم با ما همکاری کنید.

اینجا محل معرفی شما به عنوان استاد و مدرس وبسایت آموزشی دکتر پوپل است. اگر در زمینه تدریس دروس دانشگاهی، دروس کاربردی و علوم کامپیوتر تجربه دارید خوشحال می شویم با ما همکاری کنید.

همکاران دکتر پوپل

مهدی خالدی

بنیانگذار دکتر پوپل،

مهدی خالدی بنیانگذار و طراح وبسایت آموزشی دکتر پوپل دانش آموخته مدیریت فناوری اطلاعات با گرایش کسب و کار از دانشگاه شهید بهشتی

اینجا محل معرفی شما به عنوان همکار دکتر پوپل است. اگر در زمینه کسب و کار مجازی و تولید محتوا تجربه دارید با ما همکاری کنید. جهت همکاری اینجا راکلیک نمایید.

اینجا محل معرفی شما به عنوان همکار دکتر پوپل است. اگر در زمینه کسب و کار مجازی و تولید محتوا تجربه دارید با ما همکاری کنید. جهت همکاری اینجا راکلیک نمایید.

اینجا محل معرفی شما به عنوان همکار دکتر پوپل است. اگر در زمینه کسب و کار مجازی و تولید محتوا تجربه دارید با ما همکاری کنید. جهت همکاری اینجا راکلیک نمایید.