ایکس تموس یک آژانس طراحی خلاقانه است

تاریخچه ظهور و بروز وبسایت ما را در اینجا خواهید دید.

در این محل نکاتی در زمینه راه اندازی کسب و کار برای افراد علاقه مند به کسب و کار را منعکس خواهیم کرد که نشان دهنده سختی و تلاش ما و همکارانمان در جهت پیشروی به سوی مقاصد از پیش تعیین شده است.

درباره دکتر پوپل

در آینده ای نزدیک بیشتر برای شما خواهیم نوشت.

10 فراگیران
10 دروس ارائه شده در وبسایت
2 همکاران ما
2 اساتید ما

ماآموزشی درخور کسب و کار شما ارائه میدهیم.

ایکس تموس یک آژانس طراحی خلاقانه است

معرفی ما

در دو ویدئوی زیر به صورت خلاصه می توانید با ما و فعالیت های ما آشنا شوید.

تاریخچه شرکت ما و حقایق

تولید محتوای آموزشی

'' تعالی یک مهارت نیست بلکه یک نگرش است ''